Konferansa Davet

Kıymetli Bilim İnsanları;

Sizleri 8-9-10 Nisan 2020 tarihlerinde International Islamic Marketing Association ve Istanbul Üniversitesi 

Bu yıl 10.’su düzenlenecek olan kongremiz İslami tüketim ve İslami iş uygulamaları çerçevesinde düzenlenen en büyük kongre olma özelliği taşımaktadır.

Rekabet Kurumu başkanı Prof. Dr. Ömer Torlak, pazarlama alanında ülkemizin önemli akademisyenlerinden Prof. Dr. Remzi Altunışık ve İngiltere York St John Üniversitesinden Prof. Dr. David Weir’ın davetli konuşmacı olarak katılacağı bu seneki kongrenin odak noktası karşılaştırmalı pazarlama ve iş çalışmaları olacaktır. Özellikle farklı etik perspektifleri tartışan makaleler büyük ölçüde teşvik edilmektedir. 

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Fransızca dillerinde hazırlayabileceğiniz çalışmaların özet ya da tam metin bildiri olarak sunulabileceği kongreden ve forumdan seçilen çalışmalar uluslararası düzeyde tanınmış birçok dergi tarafından yayınlanma imkânı bulacaktır.

Güzel şehrimiz Alanya’da buluşmak dileği ile…

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı

Professor Baker Ahmad Alserhan