Hakkımızda

Uluslararası İslami Pazarlama Birliği (IIMA), insanları pazarın zorbalığından kurtarmak ve daha insancıl dünya pazarları oluşturmak için kurulmuştur. Bunu, İslami Pazarlama teorisi ve pratiğini tüketicilere, tedarikçilere ve diğer paydaşlara öğreterek ve teşvik ederek başarmayı amaçlamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Baker Alserhan. IIMA Başkanı.Ürdün.

Dr. Omar Ahmad. Başkan Yardımcısı. UK.

Yönetim Kurulu Üyeleri 2017-2020

Dr. Baker Alserhan. Başkan, IIMA.

Nurhafihz Noor. Yönetici. Singapur.

Kashif Shahzadah. Yönetici. Pakistan

Dr. Zakaria Boulanouar. Direktör. Umm Alqura University. Saudia Arabistan.

Dr. Aisha Wood. Sultan Qüaboos University. Oman.

Dr. Hasan Terzi. Karabük niversitesi. Türkiye

Dr. Mehmet Bayirli. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi. Türkiye